Nyhedsbrev fra foreningen

Til alle beboerne i A/B Herluf Trolles Vej,

Orienteringsbrev A/B Herluf Trolles Vej, april 2020

På grund af de lange udsigter til at kunne afholde den planlagte generalforsamling i foreningen, har bestyrelsen besluttet at gennemføre de 2 nedenstående forslag, som skulle have være vedtaget på generalforsamlingen den 17. marts. Beslutningerne kan ændres på den kommende generalforsamling.

Med hensyn til en ny dato for generalforsamling vender vi, så snart det er muligt, tilbage med en ny generalforsamlingsdato, som sandsynligvis først bliver i august måned.

Forslag 1:  Bestyrelsens forslag til huslejenedsættelse

Som vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling i september 2019, har vi søgt og fået låneomlægning fra 2,861 % til en lavere rente på 0,835 % og bidragssatsen fra 1,350 % til en lavere rente på 1,200 % fra den 1. januar 2020.

Låneperioden er forlænget fra 26 til 30 år.

På grund af ovenstående, har bestyrelsen besluttet, at vi fortsætter med den nuværende husleje og fællesudgifter indtil den 30. juni 2020. Den for meget indbetalte husleje, der er opsparet, er lig med den reparationsomkostning, vi har haft til reparation af hushjørner.

De 175,00 kr., som vi indbetaler ekstra pr. md., til reparationen, bortfalder fra den 1. juli 2020.

Ved gennemførsel af ovenstående, kan den kommende husleje fra den 1. juli 2020 nedsættes med ca. 475,00 +175,00 = ca. 650,00 kr. pr. md.

Den kommende husleje fra den 1. juli 2020 og andelsværdien fra den 1. januar 2020 fremgår af årsrapporten 2019 fra BDO.

Forslag 3:  Ny affaldsordning fra Odense Renovation

Med henvisning til bestyrelsens forslag 3, se det oprindeligt udleverede generalforsamlings-materiale, har bestyrelsen besluttet at bestille 2 stk. 240 liters affaldsbeholdere med hver 2 rum til placering ved hver bolig (1 stk. beholder delt med 2 rum til henholdsvis mad og restaffald og 1 stk. beholder delt med 2 rum til henholdsvis papir/småt pap og glas/metal).

Bestyrelsen gør i denne forbindelse opmærksom på, at containeren i skuret til papir/småt pap i forbindelse med den nye affaldsordning vil blive fjernet.

Ifølge oplysning fra Odense Renovation vil de nye affaldsbeholdere blive leveret ca. den 8. juli 2020.

Salg af nr. 162

Thi Nguyen har pr. 1. juli 2020 solgt nr. 162 til Hanne Bober.

Vedligeholdelse af egne arealer (have, hække, osv.)

Bestyrelsen skal henstille til, at alle beboere læser og respekterer husordenen med hensyn til vedligeholdelse af egne arealer (have, hække, osv.).

—ooo000ooo—

Er der spørgsmål til ovenstående, står vi gerne til disposition.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen